Collect Furniture

COLLECT furniture designer og producerer certificeret bæredygtige møbler til børn og voksne. Holdbarhed, bæredygtighed og sikkerhed er i fokus allerede tidligt i designfasen. Med en baggrund som civilingeniør er designer Frédéric Collette dybt involveret i alle aspekter af produktionen, idet han vurderer hvert enkelt møbels samlede miljøpåvirkning fra vugge til grav med strenge krav – ikke kun med hensyn til brugen af certificeret bæredygtigt træ, lim og olie, men også for eksempel emballage, produktionsetik, sundhedspåvirkning på børn, der bruger møblerne og sikre stærke, langvarige produkter. Frederic’s børnemøbler opnåede derfor det nordiske miljømærke Svanemærket, som de første i Danmark, hvilket klart kommunikerer sundheds- og sikkerhedsbevidsthed, miljøhensyn under produktion og høj kvalitet.

ENGLISH /

COLLECT furniture designs and produces certified sustainable furniture for children and adults. Durability, sustainability and safety are in focus already at an early design stage.
With a background in civil engineering, Frédéric Collette is deeply involved in all aspects of production, considering each piece of furniture’s total environmental impact from cradle to grave with strict demands – not only with respect to the use of certified sustainable wood, glue and oil, but also for example in terms of packaging, production ethics, health impact on children using the furniture and ensuring strong, long-lastingproducts. This approach has granted Frederic’s children’s furniture the Nordic ECO-label SWAN, as the first in Denmark, clearly communicating health and safety awareness, Eco-friendly production and high quality.

Website
Facebook
Instagram

Category
Aarhus 17-18 Marts 2018, København 19-20 Maj 2018, København 9-10 November 2019, Øksnehallen 25-26 August 2018
Tags
Kids, Living