Louise Billgren

Louise Billgrens arbejde kommer fra en bred baggrund i kunst, scenografi og billedkunst. Hendes smykkearbejde begyndte med tre år på Institut for ædle Metaller i København – en eksperimentel kunstsmykkeruddannelse.

Louise Billgrens æstetiske tilgang til smykker opfordres af min kærlighed til processen – spontanitet, naturlighed og intuitivt – følsomheden af det, der er groft og uhøjtideligt. En stor del af smykkekollektionen er baseret på studier med indtryk af naturlige fænomener, alt omhyggeligt fragmenteret, støbt og omdannet til ædle metaller. Louise Billgren vil give sine smykker et naturligt æstetisk flow, der taler til sanserne … Fortæller en historie tæt på kroppen og naturen.

ENGLISH //

My work comes from a wide background in art, scenography and visual arts. My jewellery work started with three years at the Institute of Precious Metals in Copenhagen – an experimental art jewellery education.

My aesthetic approach to jewellery is urged on by my love of the process – the spontaneity, naturalness and intuitiveness – the sensitivity of what is rough and unpretentious. A big part of my collection is based on my study with impressions of natural phenomena, all carefully fragmented, molded and transformed into precious metal. I want my jewellery to have a natural aesthetic flow that speaks to the senses…Tells a story close to the body and nature.

Website
Instagram

Category
Axel Towers 14-16 December 2018
Tags
Jewellery