Smith&Køster

Vi er mor og datter, med passion og kærlighed til det helt naturlige. Leah Smith er uddannet Kosmetiker i 2012 og Tina Køster som Zoneterapeut i 1987. Her udspringer en del af interessen for det at undersøge og udvikle produkter. Vi tror på at man kan skabe naturlige og miljøvenlige hudpleje produkter på en gennemsigtig og reel måde, hvor ”det grønne” ikke bare er et salgsargument, men et fast princip. Derfor fremstiller vi selv vores hudpleje. Det betyder, at vi håndterer, blander og forarbejder alle råvarer. Vores produkter er derfor ikke bare gode for dig, men også for miljøet og vores fælles fremtid.

Vi har en passion for at gøre en lille forskel i den store verden, både inden for det sociale og det miljøvenlige. Derfor bruger vi meget tid på at finde råvarer, som udvindes på bæredygtige, naturlige eller sociale måder – som alle bidrager til en mere klimavenlig verden. Blandt andet kommer vores kokosolie fra et projekt i Tanzania, hvor økologiske landmænd tilgodeses og hvor kvinder kan få arbejde i produktionen. Dette gør at vi modtager olien i den reneste form uden tilsætningsstoffer

Vi anvender havsalt fra et WWF beskyttet område, derved får vi salt som er håndsamlet og ikke har været udsat for forurening fra maskiner. Området er beskyttet grundet de mange trækfugle og derved passer vi også på naturen, samt dyrelivet i området. Vi ønsker at kunne gøre mere på dette område og vi glæder os meget til at se hvor det kan bære os hen, sammen med vores lille virksomhed.

Du kan med ro i sindet bruge vores produkter, uden selv at skulle bekymre dig om indholdet. Vi finder de bedste ingredienser og sammensætninger til din hud, for dig. Vi tilsætter kun de ingredienser der er nødvendige for en plejende og helt naturlig hudpleje.

 

ENGLISH//

We are mother and daughter, with passion and love for the all-natural. Leah Smith educated as a cosmetologist in 2012 and Tina Køster as a Reflexologist in 1987. Here, part of the interest in it arises from the study and development of products. We believe that you can create natural and environmentally friendly skin care products in a transparent and real way, where “the green” is not just a selling point, but a firm principle. That’s why we make our own skin care. This means that we handle, mix and process all raw materials. Our products are therefore not only good for you, but also for the environment and our common future.

We have a passion for making a small difference in the big world, both in the social and the environmentally friendly. That’s why we spend a lot of time finding raw materials that are extracted in sustainable, natural or social ways – all of which contribute to a more climate-friendly world. Among other things, our coconut oil comes from a project in Tanzania where organic farmers are catered for and where women can get jobs in production. This means that we receive the oil in the purest form without additives

We use sea salt from a WWF protected area, thereby getting salt that is hand collected and has not been exposed to pollution from machines. The area is protected due to the many migratory birds and thereby we

also take care of nature, as well as the wildlife in the area. We want to be able to do more in this area and we are very much looking forward to seeing where it can take us, together with our small business.

You can use our products with peace of mind. We will find the best ingredients and compositions for your natural skin care.

 

Website
Instagram

Category
Aarhus 23-24 April 2022, Aarhus 24-25 September 2022, København 22-23 Oktober 2022