Smith&Køster

Dansk //

Smith&Køster er mor og datter, med passion og kærlighed til det helt naturlige. Leah Smith er uddannet kosmetiker i 2012 og Tina Køster som zoneterapeut i 1987. Her udspringer en del af interessen for det at undersøge og udvikle produkter. De tror på at man kan skabe naturlige og miljøvenlige hudpleje produkter på en gennemsigtig og reel måde, hvor ”det grønne” ikke bare er et salgsargument, men et fast princip. Derfor fremstiller de selv deres hudpleje. Det betyder, at de håndterer, blander og forarbejder alle råvarer. Deres produkter er derfor ikke bare gode for dig, men også for miljøet og vores fælles fremtid.

Smith&Køster har en passion for at gøre en lille forskel i den store verden, både inden for det sociale og det miljøvenlige. Derfor bruger de meget tid på at finde råvarer, som udvindes på bæredygtige, naturlige eller sociale måder – som alle bidrager til en mere klimavenlig verden.

English //

Smith&Køster are mother and daughter, with passion and love for the all-natural. Leah Smith educated as a cosmetologist in 2012 and Tina Køster as a reflexologist in 1987. Here, part of the interest in it arises from the study and development of products. They believe that you can create natural and environmentally friendly skin care products in a transparent and real way, where “the green” is not just a selling point, but a firm principle. That’s why they make their own skin care. This means that they handle, mix and process all raw materials. The products are therefore not only good for you, but also for the environment and our common future.

Smith&Køster have a passion for making a small difference in the big world, both in the social and the environmentally friendly. That’s why they spend a lot of time finding raw materials that are extracted in sustainable, natural or social ways – all of which contribute to a more climate-friendly world.

Instagram

Website

Category
Aarhus 18-19 november 2023, Aarhus 22-23 april 2023, Aarhus 23-24 April 2022, Aarhus 24-25 September 2022, København 22-23 Oktober 2022
Designmarked 2.-3. december 2023 - FABRIKKEN, KØBENHAVN - LØRDAG OG SØNDAG KL. 11.00–17.00