Social Foodies

Social Foodies er et bæredygtigt kvalitetskoncept, som hjælper socialt udsatte gennem projekter i både Afrika og Danmark. Vi arbejder hver dag for at skabe overskud til investering i projekter, som sikrer uddannelse og arbejdspladser. Vi involverer os i hele værdikæden fra småbøndernes arbejde til de færdige produkter. Vi ønsker at skabe værdi ved at give den støtte det kræver for at det enkelte individ kan udvikle sig og forsørge sin familie. Vi uddanner inden for økologisk og bæredygtigt landbrug og miljø med målet om at sikre vækst og forbedret økonomi for alle parter. Gennem denne model kan vi skabe unik kvalitet til gode priser – og være til gavn for mennesker i Danmark og Afrika.

ENGLISH //

Social Foodies is a sustainable quality concept that helps socially vulnerable through projects in both Africa and Denmark. We work every day to create profits for investment in projects that ensure education and jobs. We involve ourselves in the entire value chain from the peasants work to the finished products. We want to create value by providing the support it requires for each individual to develop and support the family. We train within ecologically and sustainable agriculture and the environment with the goal of ensuring growth and improved finances for all parties. Through this model we can create unique quality at good prices – and benefit people in Denmark and Africa.

Website

Facebook

Instagram

Category
Aarhus 22-23 September 2018, København 10-11 November 2018, Øksnehallen 25-26 August 2018
Tags
Food