Designere København 22.-23. oktober 2022

Udstillende designere, kunstnere og iværksættere i Øksnehallen

Aarhus 10-11 juni 2023 / Aarhus 18-19 november 2023 / København 02-03 december 2023 / København 14-15 oktober 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 25 26 februar 2023
Aarhus 10-11 juni 2023 / København 02-03 december 2023 / København 17-18 juni 2023 / København 22-23 Oktober 2022
København 14-15 oktober 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 25 26 februar 2023
Aarhus 19-20 august 2023 / Aarhus 24-25 September 2022 / Aarhus September 12-13 2020 / København 14-15 oktober 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 24-25 august 2019
København 14-15 oktober 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 7-8 marts 2020
København 14-15 oktober 2023 / København 22-23 Oktober 2022
Aarhus 18-19 november 2023 / Aarhus 19-20 august 2023 / Aarhuus 12-13 November 2022 / Fabrikken 2-4 dec 2022 / København 14-15 oktober 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 25 26 februar 2023
Aarhus 23-24 April 2022 / Fabrikken 2-4 dec 2022 / København 02-03 december 2023 / København 14-15 oktober 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 25 26 februar 2023
Aarhuus 12-13 November 2022 / Fabrikken 2-4 dec 2022 / København 14-15 oktober 2023 / København 17-18 juni 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 25 26 februar 2023 / København 5-6 marts 2022
Fabrikken 2-4 dec 2022 / København 02-03 december 2023 / København 14-15 oktober 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 25 26 februar 2023 / København 5-6 marts 2022
København 17-18 juni 2023 / København 22-23 Oktober 2022
Aarhus 22-23 april 2023 / Aarhus 23-24 April 2022 / København 22-23 Oktober 2022
København 22-23 Oktober 2022 / København 5-6 marts 2022
København 10-11 November 2018 / København 22-23 Oktober 2022 / København 8-9 juni 2019 / København 9-10 November 2019 / Øksnehallen 25-26 August 2018
Aarhus 4-5 april / Aarhus September 12-13 2020 / København 22-23 Oktober 2022 / København 7-8 marts 2020
København 22-23 Oktober 2022 / København 25 26 februar 2023
København 22-23 Oktober 2022 / København 8-9 juni 2019 / København 9-10 November 2019
København 17-18 juni 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 5-6 marts 2022
København 17-18 juni 2023 / København 22-23 Oktober 2022
Aarhus / Aarhus 24-25 September 2022 / Aarhus September 11-12 2021 / Aarhuus 12-13 November 2022 / København 22-23 Oktober 2022 / København 25 26 februar 2023
København 22-23 Oktober 2022 / København 25 26 februar 2023
København 22-23 Oktober 2022 / København 5-6 marts 2022 / København 7-8 marts 2020
København 16-17 Februar 2019 / København 22-23 Oktober 2022 / København 5-6 marts 2022 / København 7-8 marts 2020 / Øksnehallen 25-26 August 2018
Aarhus September 11-12 2021 / Aarhus September 12-13 2020 / København 22-23 Oktober 2022 / København 7-8 marts 2020
Aarhus 19-20 august 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 25 26 februar 2023
København 14-15 oktober 2023 / København 22-23 Oktober 2022
Aarhus 18-19 Maj 2019 / Aarhus 19-20 august 2023 / Aarhus 22-23 april 2023 / Aarhus 22-23 September 2018 / København 16-17 Februar 2019 / København 22-23 Oktober 2022 / Øksnehallen 25-26 August 2018
København 14-15 oktober 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 25 26 februar 2023
København 22-23 Oktober 2022
Aarhus / Aarhus 10-11 juni 2023 / Aarhus 18-19 november 2023 / Aarhus 19-20 august 2023 / Aarhus 22-23 april 2023 / Aarhus 23-24 April 2022 / Aarhus 24-25 September 2022 / København 22-23 Oktober 2022
København 17-18 juni 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 25 26 februar 2023
Aarhus / Aarhus 10-11 juni 2023 / Aarhus 18-19 Maj 2019 / Aarhus 18-19 november 2023 / Aarhus 22-23 april 2023 / Aarhus 23-24 April 2022 / Aarhus 24-25 September 2022 / Aarhus September 11-12 2021 / Aarhuus 12-13 November 2022 / København 14-15 oktober 2023 / København 17-18 juni 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 25 26 februar 2023 / København 9-10 November 2019
Aarhus 23-24 April 2022 / Aarhuus 12-13 November 2022 / Fabrikken 2-4 dec 2022 / København 22-23 Oktober 2022 / København 25 26 februar 2023
Mette Bjerg Studio
Aarhus / Aarhus 21-22 September 2019 / Aarhus 24-25 September 2022 / Fabrikken 2-4 dec 2022 / Julemarked Kulturhuset 14-15 December 2019 / København 10-11 November 2018 / København 17-18 juni 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 24-25 august 2019 / København 25 26 februar 2023 / København 5-6 marts 2022 / København 7-8 marts 2020 / København 8-9 juni 2019 / København 9-10 November 2019
Aarhuus 12-13 November 2022 / København 22-23 Oktober 2022
København 14-15 oktober 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 7-8 marts 2020
Aarhus 23-24 April 2022 / København 22-23 Oktober 2022
Aarhus 23-24 April 2022 / København 22-23 Oktober 2022 / København 5-6 marts 2022
Aarhus 18-19 november 2023 / Aarhus 22-23 april 2023 / Aarhus 23-24 April 2022 / Aarhuus 12-13 November 2022 / København 14-15 oktober 2023 / København 17-18 juni 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 25 26 februar 2023
Fabrikken 2-4 dec 2022 / København 17-18 juni 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 25 26 februar 2023 / København 5-6 marts 2022
København 22-23 Oktober 2022 / København 5-6 marts 2022
Aarhus September 11-12 2021 / København 22-23 Oktober 2022
Fabrikken 2-4 dec 2022 / København 22-23 Oktober 2022 / København 25 26 februar 2023
Aarhus September 11-12 2021 / København 14-15 oktober 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 25 26 februar 2023 / København 5-6 marts 2022
Aarhus 18-19 november 2023 / Aarhus 22-23 april 2023 / Aarhus 23-24 April 2022 / Aarhus 24-25 September 2022 / København 22-23 Oktober 2022
Aarhus 23-24 April 2022 / København 14-15 oktober 2023 / København 22-23 Oktober 2022
Aarhus 22-23 april 2023 / Aarhus 23-24 April 2022 / Aarhuus 12-13 November 2022 / København 22-23 Oktober 2022 / København 5-6 marts 2022
Aarhus 22-23 april 2023 / Aarhus 23-24 April 2022 / København 22-23 Oktober 2022 / København 5-6 marts 2022
Aarhus 13-14 april 2024 / Aarhus 19-20 august 2023 / København 17-18 juni 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 5-6 marts 2022 / København 7-8 marts 2020
Aarhus / Aarhus 22-23 april 2023 / Aarhus 23-24 April 2022 / Aarhus 24-25 September 2022 / Aarhus 24-25 September 2022 / Aarhus September 12-13 2020 / Fabrikken 2-4 dec 2022 / Fabrikken 2-4 dec 2022 / København 17-18 juni 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 22-23 Oktober 2022 / København 25 26 februar 2023 / København 7-8 marts 2020
Fabrikken 2-4 dec 2022 / København 22-23 Oktober 2022 / København 25 26 februar 2023
København 22-23 Oktober 2022 / København 25 26 februar 2023
Aarhus 24-25 September 2022 / Fabrikken 2-4 dec 2022 / København 14-15 oktober 2023 / København 17-18 juni 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 24-25 august 2019 / København 7-8 marts 2020 / København 9-10 November 2019
Aarhus / Aarhus 23-24 April 2022 / Aarhuus 12-13 November 2022 / Aarhuus 12-13 November 2022 / København 14-15 oktober 2023 / København 14-15 oktober 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 22-23 Oktober 2022 / København 5-6 marts 2022
København 22-23 Oktober 2022 / København 25 26 februar 2023
Fabrikken 2-4 dec 2022 / København 22-23 Oktober 2022 / København 25 26 februar 2023 / København 5-6 marts 2022
Aarhus September 12-13 2020 / Fabrikken 2-4 dec 2022 / København 14-15 oktober 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 25 26 februar 2023
Aarhus 23-24 April 2022 / Aarhus 4-5 april / Aarhus September 11-12 2021 / Aarhus September 12-13 2020 / København 14-15 oktober 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 22-23 Oktober 2022 / København 7-8 marts 2020
København 22-23 Oktober 2022 / København 25 26 februar 2023 / København 5-6 marts 2022
Aarhus 24-25 September 2022 / Aarhuus 12-13 November 2022 / Fabrikken 2-4 dec 2022 / København 02-03 december 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 25 26 februar 2023 / København 5-6 marts 2022
Aarhus 19-20 august 2023 / Aarhus 19-20 august 2023 / København 17-18 juni 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 22-23 Oktober 2022 / København 5-6 marts 2022 / København 7-8 marts 2020
Aarhus September 11-12 2021 / Julemarked Kulturhuset 14-15 December 2019 / København 14-15 oktober 2023 / København 16-17 Februar 2019 / København 22-23 Oktober 2022 / København 24-25 august 2019 / København 5-6 marts 2022 / København 7-8 marts 2020
København 22-23 Oktober 2022 / København 25 26 februar 2023
København 22-23 Oktober 2022 / København 25 26 februar 2023 / København 5-6 marts 2022
København 22-23 Oktober 2022 / København 5-6 marts 2022
Aarhus / Aarhus 23-24 April 2022 / København 22-23 Oktober 2022
Aarhus September 11-12 2021 / København 22-23 Oktober 2022
København 22-23 Oktober 2022
København 22-23 Oktober 2022
Aarhus 24-25 September 2022 / København 22-23 Oktober 2022
København 17-18 juni 2023 / København 22-23 Oktober 2022
Aarhus / Aarhus 18-19 november 2023 / Aarhus 23-24 April 2022 / Aarhuus 12-13 November 2022 / København 02-03 december 2023 / København 14-15 oktober 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 5-6 marts 2022
Fabrikken 2-4 dec 2022 / København 02-03 december 2023 / København 14-15 oktober 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 23-24 marts 2024 / København 5-6 marts 2022
Aarhus / Aarhus 18-19 november 2023 / Aarhus 22-23 april 2023 / Aarhus 23-24 April 2022 / Aarhus 24-25 September 2022 / Aarhus September 12-13 2020 / Fabrikken 2-4 dec 2022 / København 17-18 juni 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 23-24 marts 2024 / København 25 26 februar 2023 / København 7-8 marts 2020
Aarhus 23-24 April 2022 / Aarhus September 12-13 2020 / København 02-03 december 2023 / København 14-15 oktober 2023 / København 17-18 juni 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 25 26 februar 2023 / København 7-8 marts 2020
København 14-15 oktober 2023 / København 17-18 juni 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 23-24 marts 2024
København 14-15 oktober 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 23-24 marts 2024 / København 5-6 marts 2022
Aarhus 18-19 november 2023 / Aarhus 19-20 august 2023 / Aarhus 22-23 april 2023 / Aarhus 23-24 April 2022 / Aarhus 24-25 September 2022 / København 14-15 oktober 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 25 26 februar 2023
Aarhus 4-5 april / Aarhus September 12-13 2020 / København 22-23 Oktober 2022 / København 7-8 marts 2020
Aarhus 24-25 September 2022 / Aarhus September 11-12 2021 / København 14-15 oktober 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 5-6 marts 2022
Aarhus 24-25 September 2022 / Aarhus September 11-12 2021 / Aarhus September 12-13 2020 / Julemarked Kulturhuset 14-15 December 2019 / København 14-15 oktober 2023 / København 22-23 Oktober 2022
Aarhus 23-24 April 2022 / Aarhus 4-5 april / Aarhus September 11-12 2021 / Aarhus September 12-13 2020 / København 22-23 Oktober 2022 / København 7-8 marts 2020
Madstitch
København 22-23 Oktober 2022 / København 23-24 marts 2024 / København 5-6 marts 2022
København 22-23 Oktober 2022
Aarhus 18-19 november 2023 / Aarhus 22-23 april 2023 / Aarhus 23-24 April 2022 / København 14-15 oktober 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 5-6 marts 2022
København 02-03 december 2023 / København 17-18 juni 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 23-24 marts 2024
København 14-15 oktober 2023 / København 17-18 juni 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 23-24 marts 2024 / København 25 26 februar 2023 / København 5-6 marts 2022
Aarhus / Aarhus 22-23 april 2023 / Aarhus 24-25 September 2022 / København 14-15 oktober 2023 / København 22-23 Oktober 2022 / København 23-24 marts 2024 / København 25 26 februar 2023
Fabrikken 2-4 dec 2022 / København 02-03 december 2023 / København 14-15 oktober 2023 / København 16-17 Februar 2019 / København 22-23 Oktober 2022 / København 23-24 marts 2024 / København 24-25 august 2019 / København 25 26 februar 2023 / København 5-6 marts 2022 / København 7-8 marts 2020 / København 8-9 juni 2019 / København 9-10 November 2019
København 10-11 November 2018 / København 14-15 oktober 2023 / København 16-17 Februar 2019 / København 22-23 Oktober 2022 / København 23-24 marts 2024 / København 24-25 august 2019 / København 25 26 februar 2023 / København 5-6 marts 2022 / København 7-8 marts 2020 / København 8-9 juni 2019 / København 9-10 November 2019
Aarhus 18-19 november 2023 / Aarhuus 12-13 November 2022 / København 22-23 Oktober 2022
Aarhus / Aarhus 18-19 Maj 2019 / Aarhus 23-24 April 2022 / Aarhus 24-25 September 2022 / Axel Towers 14-16 December 2018 / Julemarked Kulturhuset 14-15 December 2019 / København 14-15 oktober 2023 / København 16-17 Februar 2019 / København 22-23 Oktober 2022 / København 24-25 august 2019

SECONDHAND

Secondhand / Secondhand Øks oktober 2023

A CIRCULAR DESIGN STUDIO           A WORKING THEORY           ADDINGTON DESIGN           ADELE CPH DENMARK           AE STUDIO           AKSO SCULPTURES           AMALIE ROSALIE           AMOODE           ANLOSK           ANNA-CARIN DAHL           ANOTHER VIEW           ARATA STUDIO           ARTISAN TREASURE           ATELIER AARHUS           ATELIER TONNI           AVNBY           AVRA ATELIER           BÆK STUDIO           BAGITUP           BENDITODELPERU           BERGQVIST.C           BETTUNIKA           BOLCHEVÆRK           CANA CARE           CANDLE COPENHAGEN           CAROLINE HUNDSHOLT           CECILIE LUND-RASMUSSEN           CHEM APPAREL           CHRISTINA JULSGAARD           CLAYVIBE           COOL-COFFEE           COPENHAGEN RAGS           CUTE OBJECTS           DAUSIMO           DAWN DESIGNS           DE ANDRE VIN           DESIGN ROCKET           DESIGNER ZOO           DINARI JEWELS           DOYOUMINDART           E.K. ORBIT           AMBIENT COPENHAGEN           ELENA RIGAS CLAY           ELYA           EMBER           EMILIE HOLM           EMMA SOFIE            ÉRA ÉRA           EVILOU POTTERY           FABULOUS AGENDA           FENG SHUI ROOMS           FIDILI           FILIOSA           FINDERSKEEPERS SHOP           FINEMIK           FLIRT           FOLKLORE REUSE & REPAIR           FRED FOUND IT           GAMCHA           GELFER           GLITTERGREJ           GOLDER           HEIN STUDIO           HOMEHAGEN           HOUSE OF HAYDN           HOUSEOFVINCENT           HOWABOUT           HUGO ARRUDA           HVALSØE DESIGN           I TRÅD MED VERDEN           IBEN LEA           IF WALLS COULD TALK           IGA ILLUSTRATIONS           IGEN           JAHOKO           JAKOB LAURO           JENNIFER CHILES           JEWELRY BY GRUNDLED           JK JOHANNA KOLLMANN ART           JOANNA JENSEN ILLUSTRATION           JORE COPENHAGEN           JULIE DAMHUS STUDIO           KAJA SKYTTE           KAMI COPENHAGEN           KAROLINA BROBECK           KATARINA DUEDAL           KE PAPERART           KERAMIKA           KEYNA JEWELLERY           KIRKEBY KERAMIK           KLAY COPENHAGEN           KRAKI CERAMICS           KRØLLET KERAMIK           LA POIRE           LEERBAEK           LENA MALCHAU CERAMICS           LINUMØ COPENHAGEN           LITTLE LINE           LØFBERG & NOACK           LUME PROJECTS           MADSTITCH           MAGARITA JEWELS           MANELLEH           MARIA MEIGA           MARIE RETPEN           MEADOW CERAMICS           MENS JEWELLERY CLUB           METTE BJERG STUDIO           MIEL HANDMADE           MIND FOOD           MORTENS.NU           MY ALPACA COPENHAGEN           MYR & SKOG           NADINE BRINCH ATELIER           NADINE MERZ           NANS STUDIO           NATURLIG OLIE           NIKISTRANGER STUDIO           NINA BRANDT RYHEDE           NO MORE ACCESSORIES           NORTH FUNEN DISTILLERS           NYT LIV           OANA TUDOSE           ODD LEMON           OH WILDE           OLIBRIUS WORKWEAR           ORA MORA VINTAGE           ORDINARY THINGS           ØSTERLAND           OUR SHIFT           PASTA JESUS           PIECE OF DENMARK           PINE CONE PROJECT           PINK ROSE           PI VIELSTED           PLAIN WEAVERS           PLANETWIZE           PLANT KØBENHAVN            PLATEAUX JEWELLERY           PS HANDMADE LEATHER COPENHAGEN           QVADRANT           REEVEIN           REFURB           RETROGRADE LAMPS           RHODFLOWERS           SALLY SØLVSTJERNE           SASHA LIND           SCALES STUDIO           SIF JASMIN SMYKKER           SIGHS           SIMONE MILTOFT JEWELRY           SISSE DINESEN JEWELRY           SMITH&KØSTER           SMYKISH           SNAK           SNYDEJYDEN           SØBYE           SOF COPENHAGEN           SOHN           STATEMODE           STINEMEI KERAMIK           STUDIO BANA           STUDIO HOLU           STUDIO JULIKA HARTZ           STUDIO SIDSEL SPACE           SUGAR PILOTS           SUITE MEADOW           TALIA ALDONA ROSZAK FIRMA           ODZIEZOWA           TENT LEATHERGOODS           COLLECT23           THEAJO STUDIO           THECLAYPLAY           THILDE GRAULUND KERAMIK           TIBLADIN           TINY GARDENS           U_BAUNBAEK           UMA VIDA           UNDECIDED COPENHAGEN           UNIKINDERS           VINKLER DESIGN           WEST WORK CERAMICS           WILDLING          

Opdateres løbende…

Designmarked: København 23.-24. marts Designmarked: Aarhus 13. - 14. april