Christina Friis Keramik

Christina Friis blev uddannet pottemager i 2002 og har et semester fra Århus Kunstakademi. Christina har været selvstændig siden 2005. Keramikken sælger hun fra markeder, egen butik og leverer til mindre kunsthåndværker-butikker. Christina Friis elsker det Gode Håndværk. I det lille værksted hånddrejer og hånddekorerer hun sine emner. Keramikken, hun fremstiller er kendetegnende ved, at der altid er noget for de taktile sanser. Form og funktion er i højsædet, udtrykket er enkel, men altid med et touch af det håndlavede, – der gør tingene så levende. Keramikken er seriefremstillet, men hver enkel ting alligevel unik. Keramikken er fyldt med kontraster.

ENGLISH //

Christina Friis was educated potter in 2002 and has a term from the Aarhus Art Academy. Christina has been self-employed since 2005. The ceramics sells from markets, her own shop and small craft stores. Christina Friis loves the Good Crafts. In her little workshop, she handle and design her subjects. The ceramics are characterized by the fact that there is always something for the tactile senses. Form and function are high, the expression is simple, but always with a touch of handmade – that makes things so vibrant. The ceramics are series-made, but each single thing is unique. The ceramics are filled with contrasts.

Website
Facebook
Instagram

Category
Aarhus, Aarhus 22-23 September 2018
Tags
Ceramics
Designmarked: København 14.-15. oktober Designmarked: Aarhus 18. - 19. november