Mind Food

Kan du huske… huske tiden før computeren? Prøv at tænk tilbage! Kommer du i tanke om en tid med mere tilstedevær? Måske. Så tænk herefter tilbage på opfindelsen af smartphonen. Alting lige ved hånden 24-7. Konstant er vi ”på” og lever i en parallel virkelighed. Mange timer om dagen er vi eksponerede for forstyrrelser og mange har for længst udviklet telefonafhængighed. Teknologien har givet os mange gaver, men den har også udfordret det at være menneske, at have en krop og en begrænset bevidsthed.

Mind Food lærer mennesker at koble af. Vi har udviklet et meditationskoncept som er oplevelsesbaseret og fri for hokus-pokus. Samtidig er vi en vidensbank for digital sundhed, mobilforbrug og mental velvære. Du finder en række specialdesignede livsstilsprodukter hos os, herunder en luftdiffuser, æteriske olier, meditationsudstyr, grafisk kunst, tekstilvarer og produkter inden for digital sundhed.

ENGLISH VERSION //

Do you remember … remember the time before the computer? Try to think back! Do you find a time with more presence? Maybe. Then think back on the invention of the smartphone. Everything at your fingertips at every moment. Constantly we are “on” and live in this parallel reality. Many hours a day we are exposed to interference and many of us are actually mobile addicted. The technology makes a better world, but it has challenged being human as well, having a body and a limited consciousness.

Mind Food learns people to disconnect. We have developed a meditation concept that is experience based
and very down to earth. We are a pool of knowledge about digital health, smartphones and mental well-being. You will find a range of custom lifestyle products at our disposal, including an air diffuser, essential oils, meditation equipment, graphic arts, textiles and digital health products.

Website
Facebook
Instagram

Category
København 8-9 juni 2019
Tags
Accessories