I Tråd Med Verden

I Tråd Med Verden (ITMV) er en socialøkonomisk virksomhed drevet af Foreningen I Tråd Med Verden.

I partnerskab med KAB driver de sy-og designværksteder i udsatte boligområder, hvor de arbejder med upcycling af kasserede tekstiler som omdrejningspunkt for at skabe jobmuligheder, netværk og livskvalitet for mennesker, som har mistet fodfæste på arbejdsmarkedet.

Formålet er desuden at være en lokal ressource med henblik på at danne fællesskaber og generere viden omkring genanvendelse af tekstil.

Instagram

Website

Category
København 22-23 Oktober 2022, København 5-6 marts 2022
Designmarked 2.-3. december 2023 - FABRIKKEN, KØBENHAVN - LØRDAG OG SØNDAG KL. 11.00–17.00