Lotte Højland

Gennem blandt andet malerier og digitale tegneprogrammer fortolker denne unge kunster kroppens smukke udfoldelser. Lotte Højland maler og tegner gengivelser af ægte menneskers naturlige og rå former og folder. Hendes kunstværker skaber tilsammen et trygt frirum for eftertanke over netop den kærlighed vi selv kan vise til kroppen, som vi er født i. Hendes malerier er lavet af forskellige medier med interessant tekstur, men oliemalingen er noget som går igen i hendes værker. Derudover findes en kollektion af plakater, der ved hjælp af gestaltpsykologiens principper alle forestiller en ægte kvindes krop. Disse er udarbejdet i smukke nuancer og alle med et prikket element. Plakaterne er opkaldt efter de respektive kvinder, som så modigt har lagt deres ægte kroppe som model til projektet. På Finders Keepers er det muligt at finde Lotte Højlands originale værker, samt signerede og nummererede kunsttryk og desuden alle kunstnerens prikkede-kvinde-plakater.

 

ENGLISH //

Through medias such as paintings and digital drawings, this young artist interprets the body’s beautiful manifestations. Lotte Højland paints and draws reproductions of real people’s natural and raw shapes and folds. Her works of art together create a safe space for reflection on the love and appreciation we can show for the body in which we are born into. Her paintings are made of different mediums with interesting texture, but oil paint is something that is repeated in her works. In addition, the artist has a collection of posters that, using the principles of gestalt psychology, all represent the body of a real woman. These are crafted in beautiful shades and all with a dotted element. The posters are named after the respective women who have so bravely laid their real bodies as a model for the project. At Finders Keepers it is possible to find Lotte Højland’s original works, as well as signed and numbered art prints and also all the artist’s dotted-woman posters.

Website
Instagram

Category
Aarhus 23-24 April 2022, København 02-03 december 2023, København 14-15 oktober 2023, København 25 26 februar 2023
Designmarked: København 25.-26. maj