Studio Søgaard

Dansk //

Trine Mette Søgaards kreative og kunstneriske praksis bygger på fascinationen af ​​naturen – en uendelig kilde til skønhed, inspiration og de urkræfter, vi har glemt, vi er en del af. Længslen bliver opfyldt, da hun træder ind på værkstedet. Tid og sted ophører, og det er muligt for hende at blive (igen) ét med elementerne.

Trine interesserer sig for oplevelsen af ​​at ‘være’ i en kompliceret verden, der konstant veksler mellem orden og kaos, forandring og stagnation, natur, biologi og menneskeskabte strukturer.

English //

Trine Mette Søgaard’s creative and artistic practice is based on the fascination of nature – an endless source of beauty, inspiration and the primordial forces we have forgotten we are a part of. The longing is fulfilled when she enters the workshop. Time and place cease and it is possible for her to become (again) one with the elements.

Trine is interested in the experience of ‘being’ in a complicated world that constantly alternates between order and chaos, change and stagnation, nature, biology and man-made structures.

Website

Instagram

Category
Aarhus 24-25 September 2022
Aarhus 24. - 25. September 2022 København 22. - 23. Oktober 2022