Tibladin

Virksomheden Tibladin er skabt af Mette Frank Bijaad, som har rejst i Marokko de sidste 20 år og er gift med en fransk/marokkansk mand.

Målet med Tibladin er at bringe dig et stykke af Marokko, som kan passe ind i den skandinaviske indretning, og derfor forhandles der speciallavede designs i alt fra marokkanske pufs, lamper, tekstiler og tæpper til glasvarer og stentøj. Alt sammen håndlavet i Marokko af naturlige materialer og i nogle tilfælde genbrugs- materialer under socialt bæredygtige forhold for en samlet set bæredygtig produktion.

Tibladin samarbejder med leverandører og interessenter i Marrakesh, for at skabe unikaprodukter, der har den bedste kvalitet, og hvor håndværket er i højsædet. Produkterne bliver udviklet gennem en designproces, hvor der tages højde for de marokkanske håndværksmæssige traditioner og de indretningstrends, der er i markedet, og hvor de endelige designs er inspireret af Mettes mange ture til Marokko.

Tibladins produkter bygger altså på sanserne, følelserne og duftene, som Mette får på sine rejser:

”Jeg skaber og udvikler mine designs i samarbejde med mine dygtige designere og producenter. De har den samme passion som mig, og derfor er vi gode til at skabe noget sammen. For mig er det så vigtigt at bruge mine sanser, når jeg udvikler produkterne. Jeg elsker det marokkanske håndværk, og det skal kunne mærkes i det, jeg laver. Alt er unikt fremstillet og håndlavet, hvilket jeg lægger stor lægt på, da håndlavede produkter har en særlig charme, som står i modvægt til det masseproducerede. Jeg vil gerne bringe mine designs med ind i de skandinaviske hjem, hvor jeg ofte synes, der mangler noget personlighed og varme. Det kan disse produkter give, og det sammenspil er helt unikt for mig”

Det tætte samarbejde mellem Mette og designere i Marrakesh er dét, der gør produkterne så interessante. Tibladin er skabt af kærlighed til design og indretning og til marokkansk kultur og håndværk, som bærer så meget historie med sig. Tibladin vil gerne bringe historien videre og skabe nye historier i dit hjem.

English //

Tibladin is a business created by Mette Frank Bijaad, who has been traveling in Morocco for the past 20 years and is married to a French / Moroccan husband.

The goal of Tibladin is to bring you a piece of Morocco that can fit into any home. Therefore, you’ll find everything from specially designed Moroccan poufs, lamps, textiles and rugs to Moroccan glassware and stoneware. Everything is handmade in Morocco from natural materials and in some cases recycled materials under socially sustainable conditions for an overall sustainable production.

Tibladin collaborates with suppliers and stakeholders in Marrakesh, to create unique products that have the best quality and where craftsmanship is paramount. The products are developed through a design process that considers the Moroccan craftsmanship traditions and the interior design trends that are in the market, and where the final designs are inspired by Mette’s many trips to Morocco. Tibladin’s products are based on the senses, emotions and scents that Mette gets on her travels:

“I create and develop my designs in collaboration with my skilled designers and manufacturers. They have the same passion as me and that is why we are a good match to create products and designs together. For me, it is very important to use my senses when I develop the products. I love Moroccan craftsmanship and it must be reflected in what I do. Everything is uniquely designed and handmade, which is extremely important to me, as handmade products have a special charm, which gives counterbalance to the mass- produced products, of which there is plenty. I would like to bring my designs into the Scandinavian and European homes, where I sometimes feel that there is a lack of personality and warmth. These products can provide that, and that interplay between the clean line décor and the Moroccan inspired designs, is completely unique to me. ”

The close collaboration between Mette and designers in Marrakesh is what makes the products so interesting. Tibladin is created out of a love for design and decor and for Moroccan culture and craftsmanship, which carries so much history. Tibladin wants to bring the story forward and create new stories in your home.

Website

Instagram

Facebook 

Category
Aarhus September 11-12 2021