Trædition

Trædition er dansk møbeldesign med fokus på detaljeret enkelthed, funktionalitet og godt snedkerhåndværk.
Trædition er stiftet af Peter Jørgensen, som tilbragte en stor del af sin barndom og ungdom på farens møbelfabrik. Her lærte han processerne i møbelkunsten at kende fra den spæde idé opstår, over forarbejdningen af det rå træ til samlingen af møblet.
I dag bruger han sin viden om møbeldesign til at fortolke hverdagsklassikere på ny med møbler, der er skræddersyet til det moderne no nonsense hjem.
For Peter handler trædition også om at sige tak til sin familie for at føre ham ind i møblernes magiske univers og et forsøg på at skabe sin egen fortælling og videreføre træditionen til de næste generationer.

English //

Trædition is Danish furniture design with focus on detailed simplicity, functionality, and good carpentry.
Trædition is founded by Peter Jørgensen, who spent a big part of his childhood and youth at his father’s furniture factory. There he got to know the design and production processes from the early idea arises, over the processing of the raw wood to the assembly of the furniture.
Today, he uses his knowledge of furniture design to reinterpret everyday classics with furniture tailored to the modern no nonsense home.
For Peter, trædition is also about saying thanks to his family for leading him into the magical universe of furniture design and an attempt to create his own narrative and pass on the trædition to the next generations.

Website

Instagram 

Category
Aarhus September 11-12 2021