Two Owls

Et partnerskab hvor hænder og hoved samarbejder, tanker mødes og en drøm får streger på papiret. Ideer bliver billedeliggjort, genovervejet og erstattet indtil drømmen kan møder hånden. Hånden tar fat, sanser og giver form indtil det færdig produktet møder dit øje. Med respekt for det gamle og nysgerrighed til det nye, udfordrer vi, processer og former og ikke mindst grænserne for materialerne.

ENGLISH//
A partnership where hands and head collaborate, thoughts meets, and a dream is drawn on paper. Ideas become pictured, reconsidered and replaced until the dream can meet the hand. The hand senses and gives shape until the finished product meets your eye. With respect for the old and a curiosity for the new, are we challenging the processes, forms, and not least the limits of the material.

Website
Instagram
Facebook

Category
København 16-17 Februar 2019