KarlKorsar

Ædle materialer, moderne tilgang. Håndtegnet eller digital, udvikler vi hvert design som et enkelt kunstværk. Vores primære fokus er på at skabe trykkerier, der ikke påvirkes af nuværende modetrends men en reaktion på, hvad der sker omkring os generelt. Vi tror, ​​at modeverdenen bliver mere og mere tekstilbaseret – kombinerer fibre, print og stofmanipulationsteknikker. Det er derfor, vi på KarlKorsar er fast besluttede på at levere spændende nye print på højeste kvalitet af stof. Det meste af vores produktion er trykt digitalt, hvilket gør det muligt for os at bringe dig småskala eklektiske og skræddersyede udskrifter, men frem for alt en bæredygtig produktion. Digitalt trykte tøj begrænser miljøpåvirkningen, der skabes af tekstilaffald. Hvert design, fra starten, er skabt med kroppens dynamiske bevægelse i tankerne. Vores smukke udskrifter arresterer, når de stadig er, men kommer til liv, når de bæres. Ekspert påtrykt på en række skræddersyede stoffer hentet fra hele Europa. Hver beklædning er så kærligt skræddersyet med den mest raffinerede detalje. Stilfuld og unikke-eklektisk og skræddersyet. Designet og produceret i Europa.

ENGLISH//

Noble materials, contemporary approach.
Hand drawn or digital, we develop each design as an individual piece of art. Our primary focus is on creating prints that are not influenced by current fashion trends but a reaction to whats happening around us in general. We believe that the world of fashion is becoming ever more textile based-combining fibers, prints and fabric manipulation techniques. That is the reason why we at KarlKorsar are determined to deliver exciting new prints on the highest quality of fabric. Most of our production is digitally printed which enables us to bring you small scale electric and bespoke prints but above all a sustainable production. Digitally printed garments limit the environmental impact that is created by textile waste. Each design, from its inception, is created with the bodies dynamic movement in mind. Our beautiful prints are arresting when still, but spring to life when worn. Expertly printed onto a variety of bespoke fabrics sourced from across Europe. Each garment is then lovingly tailored with the most refined detail.   Stylish and unique- eclectic and bespoke. Designed and produced in Europe.

 

WEBSITE
FACEBOOK
INSTAGRAM

Category
Øksnehallen 25-26 August 2018
Tags
Fashion