True North Designs

True North udvikler, producerer og distribuerer møbler til det designbevidste publikum, som sætter pris på godt design og høj kvalitet både i hjemmet og på arbejdspladsen. Vores møbler finder anvendelse på detail såvel som kontraktmarkedet og er fremstillet i en sådan kvalitet, at de principielt kan overdrages fra den ene generation til den næste, eller finde nyt liv på markedet for brugte møbler. Fokus er på møbler hvor hovedbestanddelen er træ, som vi tillader os at betragte som et ædelt, besjælet og i selve sin natur bæredygtigt materiale. Vi betragter os selv som fornyere af den nordiske designtradition, men er bevidste om den arv som vi skal være med til at løfte. Vi er ikke en del af ”New Nordic” bølgen, men finder vores publikum blandt dem som værdsætter en lidt mere klassisk tilgang til det nordiske design.

ENGLISH //

True North develops, produces and distributes furniture for the design-conscious audience who appreciate good design and high quality both at home and at work. Our furniture is applicable to retail as well as to the contract market and is manufactured in such a quality that they can be transferred from one generation to the next, or revive in the market for second-hand furniture. The focus is on furniture where the main ingredient is wood, which we allow us to regard as a noble, inspired and naturally sustainable material. We regard ourselves as renewers of the Nordic design tradition, but are aware of the legacy we will help to lift. We are not part of the “New Nordic” wave, but find our audience among those who appreciate a somewhat more classic approach to Nordic design.

Website

Facebook

Instagram

Category
Aarhus 18-19 Maj 2019, Aarhus 22-23 September 2018, Axel Towers 14-16 December 2018, København 10-11 November 2018, København 8-9 juni 2019, Øksnehallen 25-26 August 2018
Tags
Living